شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 09:56 ق.ظ

چه کسی میگوید که گرانی شده است؟؟

دوره ی ارزانیست!!

دل ربودن ارزان...دل شکستن ارزان

دوستی ارزان است

دشمنی ها ارزان!

چه شرافت ارزان!

تن عریان ارزان....

آبرو قیمت یک تکه ی نان!

و دروغ از همه چیز ارزانتر!

قیمت عشق چقدر کم شده است!

کمتر از آب روان!

و چه تخفیف بزرگی خوردست

قیمت هر انسان !

دکتر علی شریعتی

فروغ فرخزاد

دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 05:46 ب.ظ

بر روی ما نگاه خدا خنده میزند
هر چند که ره به ساحل لطفش نبرده­ ایم
زیرا که چون زاهدان سیه کار خرقه پوش
پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم
پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود
بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا
نام خدا نبردن از آن به که زیر لب
بهر فریب خلق بگویی خدا خدا
ما را چه غم که شیخ شبی در میان جمع
بر رویمان ببست به شادی در بهشت
او می­گشاید... او که به لطف و صفای خویش
گویی که خاک طینت ما را ز غم سرشت
طوفان طعنه خنده ما را ز لب نشست
کوهیم و در میانه­ی دریا نشسته­ ایم
چون سینه جای گوهر یکتای راستیست
زین رو به موج حادثه تنها نشسته ­ایم
آن آتشی که در دل ما شعله می­کشید
گر در میان دامن شیخ اوفتاده بود
دیگر بما که سوخته­ایم از شرار عشق
نام گناهکاره­ی رسوا نداده بود
بگذار تا به طعنه بگویند مردمان
در گوش هم حکایت عشق مدام ما
"هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده عالم دوام ما"

تنهایی

شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 11:34 ق.ظ

 آسمان دلم ابریست..........

 

 امشب باز آسمان دلم ابریست

 دل بهانه ی تو را می گیرد

 دیدنت را میخواهم و بودنت را

 چه کنم با این دل شکسته ی بیقرار که خواب و قرار از من گرفته

 آخ که چه سخت است دلتنگی وندیدن ، دوست داشتن و بهم نرسیدن !

 نازنینم !

 بگو چه کنم

 بگو از کدامین افق طلوع خواهی کرد

 بگو با کدامین سحر خواهی آمد بگو.....

 بگو چه کنم دردهای این دل بیقرارم را .......

پنج‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 09:28 ق.ظ

دل خوش از آنیم که حج میرویم
غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم
او که همینجاست کجا میرویم

حج بخدا جز به دل پاک نیست
شستن غم از دل غمناک نیست

دین که به تسبیح و سر وریش نیست
هرکه علی گفت که درویش نیست

صبح به صبح در پی مکر و فریب
شب همه شب گریه و امن یجیب

دوشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 05:27 ب.ظ

 

 

شبـی کـه آواز نـی تــو شنیـدم          چــو آهـوی تشنـه پـی تـو دویـدم
دوان دوان تا لب چشمه رسیدم         نشـانـه‌ای از نــی و نغمـه نـدیـدم
               توای پــری کجایی؟         که رخ نمی‌نمایی
               از آن بهشت پنهـان         دری نمی‌گشایی
                                   ....................
مـن همه جــا ، پی تـو گشته‌ام          از مــه و مهــر ، نشـان گــرفتـه‌ام
بـــوی تــــو را ، ز گـل شنیـده‌ام          دامـــن  گـــل  ، از  آن  گــرفتـه‌ام
               توای پــری کجایی؟         که رخ نمی‌نمایی
               از آن بهشت پنهـان         دری نمی‌گشایی
                                   ....................
دل مــن ، سـرگشتــة تــوسـت          نفســـم   ،   آغشتـــة تـــوســت
بـه بـاغ رؤیـاهـا ، چـوگلت بـویـم          در آب و آئینـه ، چـو مـهــت جـویم
                                توای پــری کجایی؟
در این شب یلدا ، ز پی‌ات پـویم          بـه خواب و بیداری ، سخنت گویم
                                توای پــری کجایی؟
                                   ....................
مــه و ستـاره درد مـن می‌داننـد          که همچـو من پـی تـو سرگردانند
شبـی کنــار چشمـه پیـدا شــو          میـان اشـک مـن چــو گـل وا شــو
               توای پــری کجایی؟         که رخ نمی‌نمایی
               از آن بهشت پنهـان         دری نمی‌گشایی

سه‌شنبه 15 آذر‌ماه سال 1384 ساعت 04:48 ب.ظ

 

  تولدم مبارک

( تعداد کل: 15 )
   1       2       3    >>